Karbantartót keres a HSZI

Oszd meg másokkal!

Desktop
Illusztráció
Illusztráció
A csepeli Humán Szolgáltatások Igazgatósága karbantartó munkakör betöltésére írt ki álláspályázatot.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 54.

A munkakörbe tartozó feladatok: Napi karbantartási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Szakmunkásképző intézet, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolatai, erkölcsi bizonyítvány.
  • Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul mind a Kiíró, mind a fenntartó általi személyes adatainak kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Báló B. Zsófia részére a munkaugy@hszi21.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat háromtagú bizottság bírálja el. Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A foglalkoztatás kezdetén négy hónap próbaidő kikötésére kerül sor. Az elektronikus levél tárgy rovatában fel kell tüntetni a megpályázni kívánt munkakör megjelölését: „karbantartó”. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázót, hogy a pályázati eljárással összefüggésben a pályázata továbbításra kerül az intézmény fenntartójához, így kérik, a pályázat részeként a pályázó nyújtsa be kifejezett, önkéntes, írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul mind a kiíró, mind a fenntartó általi személyes adatainak kezeléséhez.

A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil
Mit szólsz hozzá?